Интегрисане академске студије

Студијски програм интегрисаних академских студија медицине је израђен по угледу на програме најпознатијих европских универзитета са дугом традицијом  школовања доктора медицине.
Кадети по завршетку студија стичу академски назив доктор медицине и унапређују се у чин потпоручника.
На интегрисане академске студије медицине могу да конкуришу кандидати који су завршили гимназију, или неку од средњих школа здравствене струке у трајању од 4 године. При одабиру кандидата за упис на студијски програм вреднују се резултати постигнути у предходном школовању и на пријемном испиту.
Такође кандидати морају да испуне здравствене критеријуме, психолошку процену и проверу физичке способности за школовање у војним високошколским установама.
Студијски програм се састоји од 43 обавезна предмета који чине основну студијског програма и 27 изборних предмета. Од укупног броја изборних предмета, кадети се опредељују за половину на основу личног интересовања.
Настава је распоређена у 12 семестара (6 година) и реализује се кроз предавања, вежбе, семинаре и друге облике наставе и стручне праксе. Настава је савремена са акцентом на интерактивни рад у малим групама. Око 90% наставног кадра је из Војномедицинске академије. У настави из појединих предмета углавном предклиничких, ангажују се наставници из других високошколских установа .
Вежбаонице су опремљене савременом опремом за рад. На почетку школовања сваком кадету одређује се ментор који прати његов рад током читавог школовања. Обим студија изражава се бројем ЕСП бодова. Укупан број ЕСП бодова је 360. 

Табела студијског програма

РАСПОРЕДИ НАСТАВЕ у зимском семестру у школској 2023/2024. години:
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ