Трауматологија

Збрињавање трауматизованих неспорно захтева специфична знања и вештине, која се у потпуности могу савладати током одговарајуће специјализације у здравственој струци. Ипак, у примарном збрињавању трауматизованих, најчешће на месту где се повређивање догодило, као и током транспорта повређених, учествују и лекари опште праксе. Специјалистичке академске студије Трауматологије омогућавају да се поред непосредног збрињавања повређених, лекари активно укључе и у планове организације збрињавања у масовним несрећама, као и за компетентно стручан рад у оваквим ситуацијама.
У курикулуму ове академске специјализације налази се 9 обавезних предмета, који покривају најновије епидемиолошке податке. Од предвиђених 6 изборних предмета, студент бира 3, а зависно од избора, студент може стећи додатна знања у области термичких повреда, спортских повреда локомотрног система, транспорта повређених, инфекције у трауми и друго.

Табела студијског програма- Трауматологија

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ