Основне струковне студијеОсновне струковне студије се фокусирају на практичан рад и практичну анализу, за разлику од академских студија које се заснивају на теоријској настави и истраживању. Ове студије трају три године односно 6 семестара и завршетком се стиче 180 ЕСПБ бодова.
Студент који заврши основне струковне студије стиче стручни назив са назнаком звања првог степена струковних студија у области медицине.

Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране акредитовао је 1 студијски програма за укупно 50 студената:
  • Струковна медицинска сестра (50 студената)

Преглед студијског програма основних струковних студија


 
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ