Обавезни предмети

Обавезни предмети представљају основу студијског програма интегрисаних академских студија медицине. На Факултету је акредитовано 43 обавезнa предмета распоређенa у шест студијских година (12 семестара) од којих се један део изводи двосеместралnо а други једносеместрално.
Осим предклиничких и клиничких обавезних предмета, кадети  похађају стручне праксе које су саставни део студијског програма као и да одбране завршни рад након положених свих испита предвиђених студијским програмом интегрисаних академских студија.

Сви обавезни предмети су груписани у четири типа предмета:
Академско-општеобразовни предмети
Теоријско-методолошки предмети
Научни односно уметничко стручни
Стручно апликативни

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ