Струковна медицинска сестра


Образовни и професионални циљеви наставе: Стварање компетентних и квалитетних стручњака који су усвојили највише професионалне и етичке стандарде неопходне за самостални рад у области здравствене неге у установама примарног, секундарног и терцијалног нивоа.

Исход процеса учења: Завршетком студија, студент се оспособљава за примену доктрине процеса здравствене неге, уз давање одговарајућег стручног доприноса мултидисциплинарном тиму, као и за праћење и унапређење сестринских процедура у здравству.

Стручни академски назив: Високошколска диплома струковних студија са стручним називом Струковна медицинска сестра.

Начин и време извођења студијског програма: Студијски програм се састоји од 31 обавезног предмета и изборног блока, из кога студент бира 6 од 12 предмета. Називи предмета, оквирни садржаји, бодовање и предуслови за упис приказани су у Стандарду 5. Настава по предметима на студијском програму траје три године, подељена је на шест семестара, а реализује се кроз предавања, вежбе, друге облике наставе, студијски истраживачки рад и завршава се израдом завршног рада.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ