Образовна делатност

Факултет обавља образовну, научно-истраживачку, здравствену и издавачку делатност.
Акредитовани студијски програми су интегрисане академске студије медицине, шест академских специјализација, три модула докторских академских студија.
Интегрисане академске студије медицине трају 6 година (12 семестара) и носе 360 ЕСП бодова.
Специјалистичке академске студије медицине трају годину дана (2 семестра) и носе 60 ЕСП бодова.
Докторске академске студије медицине трају 3 године (6 семестара) и носе 180 ЕСП бодова.
Медицински факултет Војномедицинске академије као наставну базу користи клинике и институте ВМА у оквиру којих се налазе адекватно уређене учионице и вежбаонице. Вежбе из клиничких предмета се изводе на одељењима клиника ВМА.
Такође Факултет у сарадњи са Сектором за школовање и научно истраживачки рад ВМА реализује здравствене специјализације, курсеве континуиране медицинске едукације као и наставу у оквиру Тренинг центра санитетске службе.
 
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ