Фармакокинетика и биоеквиваленција

Студијски програм Фармакокинетика и биоеквиваленција лекова је усмерен на усвајање одговарајућих знања и вештина и на развијање критичке, интегрисане компетенције у области познавања и разумевања динамичких феномена који регулишу судбину лекова у организму као и екстерних фактора, присутних у процесу њихове израде, који могу да утичу на начин њиховог понашања и деловања.
Курикулум који се састоји од 4 обавезна и 4 изборна предмета, од којих студент бира 2, а завршетком ове академске специјализације доктори медицине ће бити оспособљени за: разумевање процеса који одређују судбину лека у организму након његовог пероралног, парентералног или транскутаног уноса; разумевање утицаја екстерних фактора, присутних у процесу производње лековитих супстанци, који могу мењати начин понашања лека у организму; примену методологије квалитативног и квантитативног одређивања лековитих супстанци у биолошком материјалу; анализу добијених фармакокинетичких података и основне приступе у тумачењу израчунатих вредности најважнијих фармакокинетичких параметара; разумевање основних принципа испитивања упоредне биолошке расположивости лековитих супстанциja и дефинисање њихове биоеквивалентности. Студије предвиђају и упознавње са основним законитостима и принципима Добре лабораторијске праксе (GLP) за рад у аналитичкој, клиничко-фармаколошкој лабораторији и са локалном законском регулативом и међународним препорукама које регулишу ову област.

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ