Молекулска медицина

Студент треба да овлада методологијом истраживања у области молекулске медицине, да усвоји општа и ужа стручна знања из ове области и да буде оспособљен за самостално извођење одабраних техника молекулске медицине као и клиничких истраживања у којима поремећаји из уже стручне области имају значајну улогу. Такође, треба да буде оспособљен да самостално планира, организује, спроводи истраживање, да у светлу постављених циљева истраживања и савремених сазнања процени значај и место добијених резултата и да их представи научној јавности учешћем на конгресима и публикацијом истих у најмање три рада у целости у међународним часописима (један са SCI листе).
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ