Орално здравље и пародонтална медицина

Студијски програм Орално здравље и пародонтална медицине је сачињен тако да студента упознаје са начином решавања низа проблема у терапији оралних обољења, почев од примене основних принципа у превенцији и дијагностици пародонталне болести до мултидисциплинарног приступа у лечењу и санирању њених последица.
Значајан сегмент наставе посвећен је оспособљавању студената да уоче значај идентификације патогених микроорганизама у денталном плаку пацијената у различитим фазама пародонталне болести и међусобног односа локалних и системских фактора који утичу на појаву пародонтопатије. Савремена научна достигнућа указују на повезаност и међусобну интеракцију пародонтопатије и дијабетес мелитуса, кардиоваскуларних и других системских обољења па ће кандидати бити упознати са механизмима деловања ових обољења на пародонцијум.
Кроз примену одговарајућих терапијских техника и праћење њихових ефеката у односу на специфичне клиничке проблеме, студенти ће бити упознати са могућностима савремене пародонтолошке терапије.
Стручни тим ВМА дуги низ година усваја и примењује најсавременије методе у терапији пародонтопатије као што су примена концепта активне регенерације и фактора раста, принципа ткивног инжињеринга, биолошки приступ менаџменту коштаног и меког ткива и примена нових биоактивних коштаних субституената.
Студентима ће бити омогућено да упознају и усвоје мултидисциплинарни приступ у терапији пародонтопатије који укључује и протетску, имплантолошку и ортодонтску рехабилитацију чиме се постиже висок ниво естетских и функционалних резултата.
Богато клиничко искуство омогућило је велики научни рад кроз пројекте чији су резултати објављени у међународним и домаћим часописима као и на бројним скуповима. Сврха студијског програма из Оралног здравља и пародонталне медицине, који траје годину дана, је да кандидати стекну теоретска и практична знања из оралне медицине која би могли да се примене у клиничкој пракси.
У курикулуму ових академских специјалистичких студија налази се 5 обавезних предмета који обухватају аспекте добре дијагностике пародонтопатије, детаљног планирања одговарајуће терапије, као и разумевање улоге пародонтолога у примени свеобухватног лечења пародонтопатије. Посебно се разматра међусобни утицај системских обољења и пародонтопатије као и локална и системска примена медикамената у терапији оралних обољења. Од 4 изборна предмета студент бира 2 који допуњују актуелна теоретска и практична достигнућа на пољу оралне медицине и њеног значаја за укупно здравље.
 

Табела студијског програма-Орално здравље и пародонтална медицина

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ