Програми усавршавања

Различити облици усавршавања организују се у клиникама и институима за већи број стручних профила здравствених радника и здравствених сарадника.
Усавршавања трају од 15 дана до шест месеци, а изводе се или по постојећим програмима или на основу појединачних захтева.
У појединачним захтевима за усавршавање потребно је навести стручну спрему, досадашње радно искуство и област усавршавања са што је могуће детаљнијим описом садржаја и предлогом о трајању усавршавања. На основу ових елемената одговарајућа Катедра ВМА израђује индивидуални програм и одређује термин за усавршавање. Подносилац захтева се о свим потребним детаљима обавештава писменим путем (мејлом).
Молбе за усавршавање упућују се Сектору за школовање и научноистраживачки рад.
Услови под којима се издају уверења о усавршавању одредило је Наставно-научно веће.
 

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ