Специјалистичке студије

Специјалистичке академске студије медицине нуде могућност надоградње нивоа знања и вештине које су доктори медицине стекли на интегрисаним академским студијама медицине. Овим студијским програмима студентима је омогућено стицање знања и способности за научноистраживачки рад и примену научних резултата у пракси. По завршетку овог типа студија студенти стичу звање специјалисте одговарајуће области медицине.
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране акредитовао је 8 студијских програма за укупно 65 студената у следећим областима:


  • Трауматологија (25 студената)
  • Медицинска токсикологија (10 студената)
  • Фармакокинетика и биоеквиваленција (5 студената)
  • Имплантати у оралној медицини (5 студената)
  • Орално здравље и пародонтална медицина (5 студената)
  • Биоинжињерство и медицинска информатика (5 студената)
  • Хирушко ортодонско лечење деформитеета лица и вилица (5 студената)
  • Орална медицина (5 студената)

Специјалистичке академске студије медицине трају годину дана (2 семестра) и носе 60 ЕСПБ.ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ