Циљ школовања

Циљ студијског програма Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду је стварање стручњака који су развили способност аналитичког размишљања у решавању медицинских проблема, овладали методама истраживања, као и превентивним, дијагностичким и терапијским методама, комуникацијским вештинама и развили способност примене стечених знања у различитим подручјима медицинске струке и науке. Крајња сврха овог студијског програма је стварање квалитетних стручњака из области медицинских наука који су усвојили највише етичке и професионалне стандарде, чиме ће бити потпуно оспособљени не само за самосталан рад доктора медицине у примарној здравственој заштити, већ и за бављење научно-истраживачким радом.

Мисија
Мисија Медицинског факултета Војномедицинске академије је да кадетима и студентима обезбеди врхунско образовање у области медицинских наука, потстичући самосталност и оговорност у раду и истраживачки дух. Да као стручњаци у различитим областима медицинских наука својим вештинама и знањем допринесу унапређењу војног здравства и буду примерни академски грађани.

Визија
Визија Медицинског факултета Војномедицинске академије је да створи академске грађане који ће по својим способностима бити равноправни са европским и светским стручњацима у области медицински наука и војног санитета.
 
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ