Хируршко ортодонско лечење деформитета лица и вилица

Сврха студијског програма специјалистичких академских студија из Хируршко-ортодонтског лечења деформитета лица и вилица на Медицинском факултету Војномедицинске академије је формирање квалитетног и компетентног стручњака за решавање комплексних стоматолошких и медицинских проблема орофацијалне регије овладавањем различитих дијагностичких и терапијских метода из области целокупне оралне медицине.
Збрињавањем пацијената са различитом врстом проблема орофацијалне регије, разним ортодонтским малоклузијама различитог узраста, урођеним и стеченим деформитетима лица и вилица, пацијената са комплексним проблемима, типа патолошке миграције зуба услед узнапредовале пародонталне болести или парцијалне крезубости, применом најновијих модалитета ортодонтске и дентофацијално ортопедске терапије у интердисциплинарној сарадњи, допринеће се побољшању квалитета како оралног, тако и здравља становништва уопште. Структура једногодишњег студијског програма обезбеђује да кроз садржаје обавезних и изборних предмета студенти стекну одговарајуће стручно и научно знање из примене ортодонтских апарата у оралној медицини.
Курикулум специјалистичких академских студија Хируршко-ортодонтско лечење деформитета лица и вилица је организован у виду једногодишњих студија. Година је организована у два семестра. Пет обавезних предмета, и сви изборни предмети су једносеместрални. Курикулум се састоји од пет обавезних предмета (четири једносеместрална у првом и један једносеместрални у другом семестру) и од четири изборна предмета у другом семестру, од којих студент бира два.


 

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ