Историјат

Војномедицинска академија је до доношења новог Закона о високом образовању Републике Србије 2005. године, обављала последипломску наставу за стицање звања магистра и доктора наука као и здравствене специјализације и субспецијализације из области медицине, стоматологије и фармације.
У циљу хармонизације високог образовања у систему одбране и његовог усклађивања са високим образовањем у Републици Србији Министарство одбране је покренуло иницијативу за акредитацију студијских војно-образовних програма и формирање Универзитета одбране. У том циљу ВМА је након акредитације интегрисаних академских студија медицине у оквиру Високе школе ВМА и добијања дозволе за њен рад 20.05.2009. године уписала прву класу кадета школске 2009/2010. године. Акредитацијом академских специјалистичких студија и академских докторских студија из области медицине, паралелно са оснивањем Универзитета одбране у Београду, 2011. године Висока школа ВМА је прерасла у Медицински факултет ВМА, као организациона јединица Универзитета одбране.

Опис посла на Медицинском факултету Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
Основне делатности Факултета су високообразовна и научноистраживачка делатност. Високообразовна делатност обухвата организивање и спровођење студијских програма и програма образовања током живота. Студијски програми су интегрисане академске студије медицине, шест академских специјализација, три модула докторских академских студија и специјалистичке (субспецијалистичке) студијеиз области медицине. Факултет такође реализује и друге програме усавршавања током живота путем курсева, семинара, радионица, стручних и научних саветовања и других облика усавршавања. Научноистраживачка делатност обухвата израду научноистраживачких радова ради развоја науке и стваралаштва, унапређивања делатности високог образовања, односно унапређивања квалитета наставе, усавршавања научног подмлатка, увођења кадета и студената у научноистраживачки рад као и стварање материјалних услова за рад и развој Факултета. 

Највећа достигнућа Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
Јединствен у земљи и региону по томе што обједињује медицински и војни позив, Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, примењује савремене приступе и сазнања из области медицинских наука, кроз организацију и реализацију школовања у систему одбране. У оквиру бројних пројеката, Медицински факултет укључује наставнике и кадете у истраживања, чиме наставља богат научноистраживачки рад Војномедицинске академије, и тежи усмеравању и афирмацији НИ подмлатка. Осим изузетних резултата у похађању редовне наставе на Факултету, кадети учествују на конгресима и научним скуповима из области медицинских наука, војне медицине и едукативно спортских такмичења.
Наставници Факултета остварују богату публицистичку делатност, а поједине научне чланке објављују у најпрестижнији светским часописима.

 
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ