Биоинжињерство и медицинска информатика

 
Циљ овог студијског прогрма је стварање компетентних и квалитетних академских специјалиста који су усвојили највише професионалне и етичке стандарде неопходне за самостални рад у области биоинжињерства и медицинскe информатикe у установама одговарајућег профила.
Завршетком студија, студент се оспособљава за самостално вршење биоинжињерске и информатичке процене, праћења и унапређења дијагностичких и терапијских процедура у здравству.
За упис на студијски програм могу да конкуришу кандидати који су завршили студије медицине, стоматологије, фармације, ветеринарске медицине, електротехнике, машинства, техничких факултета рачунарског усмерења, природно-математичког факултета (усмерења математике, физике, физичке хемије, хемије, биохемије и биологије) као и сродних факултета са стеченим најмање 300 ЕСПБ и просечном оценом најмање 8, односно кандидати са стеченим VII-1 степеном стручне спреме.

Табела студијског програма - Биоинжињерство и медицинска информатика 
 
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ