Медицинска токсикологија

У здравственом систему веома је значајна улога лекара у превенцији тровања. Завршетком ове академске специјализације лекари стичу академско знање и клиничке вештине за здравствену бригу о акутно отрованим особама. У случајевима акутног тровања, основни задатак лекара јесте да препозна акутна тровања различитим агенсима, да предузме мере неодложне помоћи и да изврши одговарајуће припреме за транспорт акутно отрованих до установе које се баве дијагностиком и лечењем ових стања.
Курикулум Медицинске токскологије састављен је тако да студенту омогућава да развије способност за анализу и синтезу раније стечених знања из области медицине и новостечених специфичних знања из области медицинске токсикологије. Кроз 6 обавезних и 9 изборних предмета, од којих се бирају 3, студент стиче знања и вештине које ће му омогућити: да препозна токсичне и нетоксичне експозиције; да постави диференцијалну дијагнозу акутног тровања; да уочи потенцијални допринос утицаја хемијских агенаса на развој и ток других болести; да изабере и примени адекватне принципе фармакологије и токсикологије у збрињавању акутних тровања; да изабере и интерпретира релевантне лабораторијске анализе у оквиру постављања дијагнозе, форензичког испитивања и научних истраживања у овој области; да самостално користи базе података о отровним хемикалијама и да сарађује у раду националног центра за контролу тровања.

Табела студијског програма- Медицинска токсикологија
 
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ