Имплантати у оралној медицини

Савремен приступ надокнаде изгубљених зуба или меких и тврдих ткива лица и вилица данас се не може ни замислити без примене имплантата. Иако је имплантологија предмет који је увршћен у академске дипломске студије, професионални захтеви за унапређењем знања из ове области су све присутнији и потребнији, тим пре што у нашој земљи не постоји специјализација из ове области.
Војномедицинска академија је установа која се може похвалити да су имплантолошке процедуре уведене и континуирано и организовано се примењују у њој већ више од 30 година. Уграђиване су све врсте имплантата које су током године имале своје медицинско оправдање (ендоосеални, субпериостални и трансдентални имплантати) да би се на њима израђивали различити протетски радови- од соло круна до фацијалних и оптуратор протеза. Ово богато искуство презентирано је на бројним домаћим и иностраним скуповима и часописима али је такође подељено и са више десетина колега који су се усавршавали у нашој установи током ових година. У жељи да унапредимо знање младих лекара и омогућимо им да критички сагледају могућности примене бројних имплантолошких система које данас нуди светско тржиште, припремљен је овај академски специјалистички студијски програм у трајању од годину дана. У курикулуму ових академских специјалистичких студија налази се 5 обавезних предмета који обухватају аспекте избора пацијената, уградње имплантата, поштовање естетских принципа у изради надокнади на имплантатима, као и дијагнозу и терапију постимплантацијских компликација. Посебно се разматрају орофацијални деформитети и улога ортодонтске и имплантолошке терапије у решавању ове комплексне проблематике. Од 4 изборна предмета, студент бира 2 који, сваки на свој начин, допуњују актуелна теоретска и практична достигнућа на пољу примене имплантата у оралној медицини.

Табела студијског програма-Имплантати у оралној медицини

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ