Орална медицина

За упис на студијски програм могу да конкуришу кандидати који су завршили интегрисане академске студије за доктора
медицине-стоматологије, који поседују одговарајуће уверење о знању енглеског језика и европски сертификат за рад на рачунару. При селекцији кандидата за упис на студијски програм, вреднују се резултати постигнути у претходном школовању.Завршетком студија, студент стиче знања о дијагностичким поступцима и начину планирања одговарајуће терапије, као и разумевање улоге оралног патолога у примени свеобухватног лечења оралних обољења. Кандидат ће бити оспособљен и да истражује актуелну литературу и одреди евентуалне могућности њене примене у оралној медицини.
Студијски програм се састоји од пет обавезних предмета и изборног блока, из кога студент бира два од четири предмета.
Настава по предметима на студијском програму траје годину дана, подељена је на два семестра, а реализује се кроз предавања, вежбе, друге обликенаставе, стручну праксу и завршава се израдом и одбраном специјалистичког рада.
Обим студија je 60 ЕСПБ


Табела студијског програма - орална медицина

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ