Књига предмета

Анализа биолошких сигнала пореклом из нервних генератора
Биомаркери метаболизма
Биомедицинска научна информатика
Биомедицинска статистика
Ћелијски и ткивни биоинжењеринг
Цитогенетика и молекулска патологија
Експериментални модели у биомедицини
Епигенетика
Етика у биомедицини
Фармакоепидемиологија и фармакоекономија
Фармакокинетика
Фармаколошко-токсиколошки аспекти реакције организма на стрес
Фармаковигиланца
Функционална неуроанатомија
Хемостаза и тромбоза
Хомеостаза и регулаторни механизми
Хумана молекулска генетика
Имунски регулаторни механизми у здрављу и болести
Методе неинвазивне стимулације мозга
Методологија НИРа
Методологија предклиничких и клиничких испитивања лекова
Молекулска микорбиологија
Молекулска онкологија
Молекулски механизми деловања лекова и отрова
Молекулски механизми у неуролошким болестима
Основе неуронаука
Основи имунологије
Основи имунопатологије
Патофизиолошки, дијагностички и терапијски аспекти акутних тровања
Развој нервног система
Регулација биохемијских процеса
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ