Живот и рад кадета

Целокупни живот и рад кадета (смештај, исхрана и настава) се одвијају на Војномедицинској академији и Војној академији, што је изузетна предност у односу на друге студенте. Уз све важне чињенице као што су добро средњошколско знање, бесплатни уџбеници, приступ интернету, велики и пожртвовани рад, висока мотивисаност и стална подршка наставника за савладавање озбиљног студијског програма, ово су додатни подстицаја кадета, да на почетку школовања покажу изузетне резултате. Имају месечна примања у износу који је прописан одговарајућим правилником. У обавези су да заврше војне обуке предвиђене распоредом који се не поклапа са наставним активностима. Уговором се дефинишу права и обавезе кадета. Обавезе се односе на наставну, ваннаставну обуку и благовремено полагање испита у дефинисаним роковима. Услови за пријем у професионалну војну службу по завршеном школовању су такође дефинисани уговором. Сви који дипломирају након одређеног рада у војно-гарнизонским јединицама као лекари опште праксе моћи ће да конкуришу за здравствене специјализације. Ваннаставне активности нису обавезне али доприносе остваривању квалитетнијег друштвеног живота кадета током школовања. Реализују се кроз ангажовање кадета у разним спортским дисциплинама и секцијама на Војној академији, као и на курсевима страних језика.
Питања која су од значаја за све аспекте наставе, кадетских права, организовања и активности у настави и ван ње, као и других питања која су од непосредног значаја за рад и живот кадета, кадети решавају у оквиру кадетског парламента.

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ