Савет

Савет Медицинског факултета Војномедицинске академије је орган управљања Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду.
Броји 17 чланова, од којих је 11 чланова са Факултета, три члана именује Влада Републике Србије и три члана бира Кадетски парламент Факултета. Мандат чланова Савета траје три године, осим представника кадета чији мандат траје једну годину.

Начелник Војномедицинске академије, декан и продекани Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду не могу бити бирани за чланове Савета, али учествују у раду без права одлучивања.

Кандидате за чланове Савета из састава Факултета предлажу катедре а Кадетски парламент Факултета бира три члана Савета из реда кадета који су по први пут уписали годину у школској години у којој се врши избор.


ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ