Наставно-научно Веће

Наставно-научно Веће представља највиши академски и стручни орган Факултета који чине наставници и сарадници изабрани за уже научне области. Састоји се од 85 чланова од којих је 80 наставника и 5 асистената. Начелник Војномедицинске академије, декан и продекани су чланови Већа, по функцији.

Наставно-научно Веће је састављено од четири одбора:

1) Одбор за научноистраживачку делатност;
2) Одбор за специјалистичке академске и докторске студије;
3) Одбор за здравствене специјализације;
4) Одбор за наставни кадар.
Сваки одбор броји 15 чланова.

У раду Већа учествују кадет продекан и представници кадета при расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова.

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ