Кадет продекан

Кадет продекан заступа кадете када је реч о питањима која су од значаја за све аспекте наставе, кадетских права, организовања и активности у настави и ван ње, као и других питања која су од непосредног значаја за рад и живот кадета.
Кадета продекана бира и разрешава Кадетски парламент Факултета, већином гласова свих чланова.
Мандат кадета продекана траје једну годину, са правом још једног избора, а престаје и раније престанком статуса кадета на студијском програму који се остварује на Факултету.
Поступак избора кадета продекана уређује се Правилником о Кадетском парламенту.

Кадет старији водник 1. класе Митровић Немања

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ