Катедре

Катедра је наставно-научна јединица Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду коју чине сви наставници и сарадници сродних научних области односно студијских предмета из којих се настава обавља у оквиру Факултета. Катедра мора да има најмање пет наставника и сарадника а они предмети који немају потребан број наставника оснивају заједничку катедру према међусобној сродности. У саставу Факултета се налази 10 катедри оформљених за извођење наставе на свим нивоима студија. Катедре организују наставу и за специјалистичке студије, уколико се не формира посебна катедра за специјалистичку наставу.
Катедром руководи шеф катедре који је наставник са катедре у звању редовног или ванредног професора. Шефа катедре и његовог заменика именује и разрешава декан, на основу предлога катедре.
У оквиру катедре која организује наставу из више предмета именују се руководиоци предмета.

Списак катедри и предавача Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у БеоградуФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ