Декан Медицинског факултета ВМА

Декан Медицинског факултета ВМА

Орган пословођења Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду је декан ког у складу са прописима о постављењу из реда редовних професора Факултета, поставља надлежан орган.
Декан је самосталан у обављању послова из свог делокруга и за свој рад одговара ректору Универзитета одбране и министру одбране.
Декан Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду је Проф. др Соња Марјановић.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ