Извештај о избору y звање

Извештаји о кандидатима и други изборни материјал стављени су на увид јавности у Секретаријату Медицинског факултета ВМА радним данима у времену од 08,00 до 15,00 часова.

Извештаји о изборима у звање стављени су на увид јавности 16.06.2016. године.

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област хирургија подобласт урологија - 2 кандидата

Извештаји о изборима у звање стављени су на увид јавности 31.03.2016. године.

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област хистологија и ембриологија  -  вс асист. др сци. мед. Бисерка Вукомановић Ђурђевић

Извештаји о изборима у звање стављени су на увид јавности 15.03.2016. године.
 
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област анестезиологија и интензивно лечење - вс др мед. Катарина Младеновић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт гастроентерологија  -  вс др мед. Ирина Брчеревић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт гастроентерологија  -  вс др мед. Станко Петровић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија -  два кандидата
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област офталмологија -  вс др мед. Драгана Ристић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област фармакологија и токсикологија  -  вс др мед. Гордана Вуковић Ерцеговић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област хирургија подобласт васкуларна и ендоваскуларна хирургија -  пп др сци. мед. Момир Шарац
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област хирургија подобласт ортопедска хирургија и трауматологија -  пп др сци. мед. Радослав Барјактаровић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област хирургија подобласт урологија -  пп др сци. мед. Бранко Кошевић
Извештај за избор у звање сарадника у настави за ужу научну област медицинска микрбиологија - вс др мед. Данијела Ђурић Петковић
Извештај за избор у звање сарадника у настави за ужу научну област фармакологија и токсикологија - кп др мед. Владан Лукић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област епидемиологија - вс асист. др сци. мед. Милена Крстић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија - вс асист. др мед. Зоран Јовић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт пулмологија - вс асист. др мед. Сања Шарац

Извештаји о изборима у звање стављени су на увид јавности 28.02.2019. године

Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област хирургија подобласт грудна хирургија - пк доц. др Владо Цвијановић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија - пп асист. др сци. мед. Зоран Јовић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област интерна медицина подобласт пулмологија - пп асист. др сци. мед. Раде Милић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област неурологија - вс асист. др сци. мед. Смиљана Костић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област офталмологија - вс асист. др сци. мед. Драгана Ристић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област хирургија подобласт грудна хирургија - пп асист. др сци. мед. Небојша Марић
Извештај за поновни избор у звање ванредног професора за ужу научну област орална медицина - пк проф. др Милош Дука
Извештај за поновни избор у звање ванредног професора за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом - пп проф. др Ненад Балетић

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ