Извештај о избору y звање

Извештаји о кандидатима и други изборни материјал стављени су на увид јавности у Секретаријату Медицинског факултета ВМА радним данима у времену од 08,00 до 15,00 часова.

Извештаји о изборима у звање стављени на увид јавности 19.01.2021. године.

Извештај о избору у звање научни сарадник  др сци. мед Оливера Лончаревић

Извештаји о изборима у звање стављени на увид јавности 27.02.2020. године.


Извештаји о изборима у звање стављени на увид јавности 18.02.2020. године.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника за ужу научну област Патологија- Дарко Микић
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника за ужу научну област Патологија- Драган Живојиновић
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника за ужу научну област Патологија- Јелена Џамбас
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника за ужу научну област Патологија- Милош Зарић

Извештаји о изборима у звање стављени на увид јавности 30.01.2020. године.

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област  дерматовенерологија - асист. др сц. мед. Татјана Радевић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област  фармакологија и токсикологија - научни сарадник др сц. мед. Немања Ранчић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област имунологија - пп асист. др сц. мед. Иван Станојевић

Извештаји о изборима у звање стављени на увид јавности 21.01.2020. године.

Одговор Комисије на приговор
Приговор на извештај комисије за избор у звање сарадника за ужу научну област дерматовенерологија кп др сци. мед. Александра Војводић

Извештај за избор у звање два асистента за ужу научну област дерматовенерологија -кп др сци. мед. Александра Војводић, вс др мед. Зорана Кремић и вс др мед. Тања Тирнанић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област биологија са хуманом генетиком - вс др сци. мед. Александра Петковић Ћурчин
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом-вс др мед. Саша Јовић

Извештаји о изборима у звање стављени на увид јавности 26.09.2019. године.

Извештај за поновни избор у звање асистента за ужу научну област нуклеарна медицина - пк др сци. мед. Драган Пуцар
Извештај за поновни избор у звање доцента за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија - пп доц. др Радослав Романовић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област анестезиологија и интензивно лечење - пп асист. др сци. мед. Иво Удовичић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област биологија са хуманом генетиком - вс виши научни сарадник др Ивана Стевановић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област хирургија подобласт урологија
Запажање у вези са конкурсном за избор у звање наставника у образовном пољу медицинских наука на Универзитет одбране
Одговор на запажање
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија - вс доц. др Зорица Младеновић

Извештаји о изборима у звање стављени на увид јавности 17.09.2019. године.


Извештаји о изборима у звање стављени су на увид јавности 16.06.2016. године.

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област хирургија подобласт урологија - 2 кандидата

Извештаји о изборима у звање стављени су на увид јавности 31.03.2016. године.

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област хистологија и ембриологија  -  вс асист. др сци. мед. Бисерка Вукомановић Ђурђевић

Извештаји о изборима у звање стављени су на увид јавности 15.03.2016. године.
 
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област анестезиологија и интензивно лечење - вс др мед. Катарина Младеновић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт гастроентерологија  -  вс др мед. Ирина Брчеревић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт гастроентерологија  -  вс др мед. Станко Петровић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија -  два кандидата
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област офталмологија -  вс др мед. Драгана Ристић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област фармакологија и токсикологија  -  вс др мед. Гордана Вуковић Ерцеговић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област хирургија подобласт васкуларна и ендоваскуларна хирургија -  пп др сци. мед. Момир Шарац
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област хирургија подобласт ортопедска хирургија и трауматологија -  пп др сци. мед. Радослав Барјактаровић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област хирургија подобласт урологија -  пп др сци. мед. Бранко Кошевић
Извештај за избор у звање сарадника у настави за ужу научну област медицинска микрбиологија - вс др мед. Данијела Ђурић Петковић
Извештај за избор у звање сарадника у настави за ужу научну област фармакологија и токсикологија - кп др мед. Владан Лукић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област епидемиологија - вс асист. др сци. мед. Милена Крстић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија - вс асист. др мед. Зоран Јовић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт пулмологија - вс асист. др мед. Сања Шарац

Извештаји о изборима у звање стављени су на увид јавности 28.02.2019. године

Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област хирургија подобласт грудна хирургија - пк доц. др Владо Цвијановић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија - пп асист. др сци. мед. Зоран Јовић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област интерна медицина подобласт пулмологија - пп асист. др сци. мед. Раде Милић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област неурологија - вс асист. др сци. мед. Смиљана Костић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област офталмологија - вс асист. др сци. мед. Драгана Ристић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област хирургија подобласт грудна хирургија - пп асист. др сци. мед. Небојша Марић
Извештај за поновни избор у звање ванредног професора за ужу научну област орална медицина - пк проф. др Милош Дука
Извештај за поновни избор у звање ванредног професора за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом - пп проф. др Ненад Балетић

Извештаји о изборима у звање стављени су на увид јавности 25.03.2019. године.

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област психијатрија - пп др мед. Братислав Живић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област фармакологија и токсикологија - мј др мед. Владан Лукић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија - вс асист. др сци. мед. Немања Ђенић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област психијатрија - вс др сци. мед. Весна Тепшић Остојић
Извештај за избор у звање сарадника у настави за ужу научну област ваздухопловна медицина - мј др мед. Ненад Бачевић
Извештај за поновни избор у звање асистента за ужу научну област анестезиологија и интензивно лечење - вс асист. др мед. Катарина Младеновић
Извештај за поновни избор у звање асистента за ужу научну област хирургија подобласт ортопедска хирургија и трауматологија - пк асист. др сци. мед. Радослав Барјактаровић

Извештаји о изборима у звање стављени су на увид јавности 27.06.2019. године
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација - ВС доц. др Зорица Брдарески
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Анестезиологија и интензивно лечење - ВС доц. др Војислава Нешковић
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област офталмологија - пк доц. др Мирко Ресан
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Анестезиологија и интензивно лечење - ВС доц. др Душица Стаменковић
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Орална медицина - ВС доц. др Татјана Чутовић
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Орална медицина - ппк доц. др Стево Матијевић
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом - ппк доц. др Александар Перић
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Интерна медицина - подобласт нефрологија - ВС примаријус доц. др Виолета Рабреновић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Хирургија - подобласт Ортопедска хирургија и трауматологија - пк асист. др сц. мед. Радослав Барјактаровић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом - ВС асист. др Јелена Сотировић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина - нефрологија - ВС др сци. мед. Маријана Петровић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Орална медицина - Ортопедија вилица - ВС др Зденка Стојановић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина - пп асс. др сц. мед. Петар Ристић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Хирургија - подобласт васкуларна и ендоваскуларна хирургија - ппк асистент др сц. мед. Момир Шарац
Извештај за поновни избор у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина - хематологија - ВС доц. др Оливера Тарабар
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Епидемиологија - пп др Жељко Јадранин

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Неурохирургија - ВС др сц. мед. Оливера ЈованикићФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ