19.11.2020
Извештаји комисије за поновни избор у звање сарадника

Извештаји о поновном избору у звање стављени на увид јавности 19.11.2020. године

Извештај комисије за поновни избор у звање асистента за ужу научну област  офталмологија - мј др сц мед. Бојан Ковач
Извештај комисије за поновни избор у звање асистента за ужу научну област анестезија и интензивно лечење - пп др Горан Рондовић
Извештај комисије за поновни избор у звање асистента за ужу научну област кардиологија- вс др Сњежана Вукотић
Извештај комисије за поновни избор у звање асистента за ужу научну област микробиологија- вс др Данијела Ђурић Петковић
Извештај комисије за поновни избор у звање асистента за ужу научну област патологија- пп др Божидар Ковачевић
Извештај комисије за поновни избор у звање асистента за ужу научну област радиологија- пп др Мирослав Мишовић
Извештај комисије за поновни избор у звање асистента за ужу научну област фармацеутска медицина - вс др сц. Душица Мирковић
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ