14.02.2024
Конкурс за упис на Медицински факултет ВМА 2024/2025

 

КАКО КОНКУРИСАТИ ЗА УПИС НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВМА


КОРАК ПО КОРАК

Поштовани кандидати, конкурс за пријем кандидата из грађанства на интегрисане академске студије Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду отворен је од 15.02.2024. године до 31.03.2024. године. Пре подношења пријаве за упис кандидати треба да се детаљно упознају са текстом конкурса који можете преузети ОВДЕ.

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС


Прати ове једноставне кораке:

ПРВИ КОРАК - ПОПУЊАВАЊЕ ПРИЈАВЕ

Попуни пријаву за пријем у војну високошколску јединицу (ПРИЈАВА).

 

ДРУГИ КОРАК – ПРИКУПЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Прикупите следећу документацију:

 

·      уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци
·   извод из матичне књиге рођених;  
·      потврде надлежног суда и Министарства унутрашњих послова (не старије од шест месеци) да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;  
·      оверене фотокопије сведочанства свих разреда и фотокопију дипломе средње школе (за кандидате који су завршили четворогодишње школовање), односно сведочанства завршених разреда и оверен препис (оверену копију) оцена са полугодишта четвртог разреда (за кандидате којима је школовање у току).  
·      оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења ако су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва три места из биологије или хемије на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

ТРЕЋИ КОРАК – СЛАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Након попуњавања пријавног листа и прикупљања потребне документације кандидат подноси пријаве са прикупљеном документацијом за упис Медицинском факултету ВМА лично или путем поште (адреса ул. Црнотравска 17, 11000 Београд).

ЧЕТВРТИ КОРАК – ОДЛАЗАК У РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР (ВОЈНИ ОДСЕК)

Јавите се надлежном Регионалном центру Министарства одбране на територији сталног места боравка (бивши Војни одсеци) где преузимате ОБРАЗАЦ УПИТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСНУ ПРОВЕРУ и ИЗЈАВУ (исте можете преузети кликом на називе документа) које након попуњавања враћате истом органу. Изјавом коју попуњавате овлашћујете МФ ВМА да лични подаци које сте дали могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података. Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, образац за безбедносну проверу и изјаву преузимају од територијалног органа Регионалног центра МО који је најближи њиховом месту пребивалишта. Војници на добровољном служењу војног рока који желе да конкуришу на МФ ВМА пријаву подносе надлежном Регионалном центру МО у општинама у којима добровољно служе војни рок. Адресе и контакт телефоне надлежних Регионалних центара Министарства одбране можете преузети ОВДЕ.
 

ПЕТИ КОРАК – ОЧЕКУЈТЕ ПОЗИВ КОМИСИЈЕ

Комисија за пријем документације позваће лично сваког кандидата и обавести о комплетности документације и испуњености услова конкурса.

 

У случају да имате било какву недоумицу или питање у вези са пријавом за упис на Медицински факултет ВМА информације можете добити у Одсеку за питања кадета, студената и слушалаца МФ ВМА путем електронске поште  studentska.sluzba.mfvma@mod.gov.rs , на телефоне:011/3005-141011/3608-134 и 064/ 88-74-441 или на интернет страници Медицинског факултета ВМА.

 

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ