22.05.2024
Избор и поновни избор у звање сарадника стављен на увид јавности 23.05.2024. године

Избор и поновни избор у звање сарадника стављен на увид јавности 23.05.2024. године и траје до 06.06.2024. године
Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Ваздухопловна медицина, расписаном у листу „Одбрана“, број 382, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор пријављеног кандидата: пп др мед. Ненада Бачевића.
Одлука 1/91 Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.
 
Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за избор једног лица у звање сарадника у настави за ужу научну област Физиологија, расписаном у листу „Одбрана“, број 382, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног пријављеног кандидата вс др Драгане Јовановић.
Одлука 2/91 Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.
 
Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за поновни избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Инфективне и тропске болести, расписаном у листу „Одбрана“, број 382, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног пријављеног кандидата вс асист. др Светлане Поповић.
Одлука.3/91 Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.

Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за поновни избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Патологија, расписаном у листу „Одбрана“, број 382, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног пријављеног кандидата вс асист. др Дарка Микића.
Одлука.4/91 Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.
 
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ