09.05.2024
Увид јавности докторске дисертације – др Милијане Миљковић

Ставља се на увид јавности Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације др Милијане Миљковић из Центра за клиничку фармакологију ВМА, под насловом:

„Фактори који утичу на варијабилност фармакокинетике итраконазола код здравих особа након примене једне дозе лека“.

На основу члана 4. става 7 и 8. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације и промоцији доктора наука, Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације доступан је јавности у електронском облику и може да се погледа на интернет страници Медицинског факултета Војномедицинске академије у периоду од 09.05.2024. до 17.05.2024. године
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ