26.02.2024
Избор и поновни избор у звање сарадника стављен на увид јавности 26.02.2024. године

Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација, расписаном у листу „Одбрана“, број 379, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног пријављеног кандидата вс др мед. Браниславу Лунг.

Одлука 1/88 
Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.


Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за поновни из
бор једног лица у звање асистента са докторатом за ужу научну област Интерна медицина подобласт Кардиологија, расписаном у листу „Одбрана“, број 379, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног пријављеног кандидата вс асист. др сци. мед. Милену Пандрц.

Одлука 2/88 
Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.
 
УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 26.02.2024. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 24.02.2024. ГОДИНЕ.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ