17.01.2024
Избор и поновни избор у звање сарадника стављен на увид јавности 17.01.2024. године

Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за избор два лица у звање асистента за ужу научну област офтамологија, расписаном у листу „Одбрана“, број 379, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор пријављених кандидата: вс др мед. Катарине Катанић Пасовски  и вс др мед. Зоране Павловић.

Одлука 1/87
Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.

Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за поновни избор једног лица у звање асистента за ужу научну област хирургија подобласт ортопедска хирургија и трауматологија, расписаном у листу „Одбрана“, број 378, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног пријављеног кандидата пк асист. др сци. мед. Александра Радуновића.

Одлука 2/87 Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.

Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за поновни избор једног лица у звање асистента за ужу научну област медицина рада, расписаном у листу „Одбрана“, број 378, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног пријављеног кандидата вс асист. др Вање Јовановић.

Одлука.3/87 Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.

Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за поновни избор једног лица у звање асистента за ужу научну област дерматовенерологија, расписаном у листу „Одбрана“, број 378, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног пријављеног кандидата вс асист. др мед. Тање Тирнанић.

Одлука.4/87 Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ