08.04.2015
Обавештење

Психолошка процена кандидата биће реализована на Војномедицинској академији а медицинско- здравствена процена кандидата у Војномедицинском центру ,,Карабурма,, ЦВМУ ,,Београд,, УВЗ у периоду од 15. априла до 29. априла 2015. г. по следећем распореду:

РЦ МО Београд – група 1 (17 кандидата) и група 2 (13 кандидата) Термини психолошке процене:
група 1 (17.04.2015.г), група 2 (24.04.2015.г)
Термини медицинско-здравствене процене : група 1 (20.04.2015.г), група 2 (27.04.2015.г)

РЦ МО Нови Сад- група 3 (8 кандидата), група 4 (20 кандидата) и група 5 (1 кандидат) Термини психолошке процене:
група 3 (22.04.2015.г), група 4 (23.04.2015.г) и група 5 (27.04.2015.г) Термини медицинско-здравствене процене :
група 3 (23.04.2015.г), група 4 (24.04.2015.г) и група 5 (28.04.2015.г)

РЦ МО Крагујевац- група 5 (20 кандидата) и група 6 (19 кандидата) Термини психолошке процене:
група 5 (16.04.2015.г) и група 6 (27.04.2015.г) Термини медицинско-здравствене процене : група 5 (17.04.2015.г) и група 6 (28.04.2015.г)

РЦ МО Ваљево- група 7 (20 кандидата) и група 8 (4 кандидата) Термини психолошке процене:
група 7 (15.04.2015.г) и група 8 (17.04.2015.г) Термини медицинско-здравствене процене : група 7 (16.04.2015.г) и група 8 (20.04.2015.г)

РЦ МО Ниш- група 9 (20 кандидата); група 10 (20 кандидата) и група 11 (12 кандидата) Термини психолошке процене:
група 9 (20.04.2015.г), група 10 (21.04.2015.г) и група 11(22.04.2015.г)
Термини медицинско-здравствене процене :
група 9 (21.04.2015.г), група 10 (22.04.2015.г) и група 11(23.04.2015.г)

Кандидати се јављају предходног дана до 19,00 часова у ул. Рашка бр. 2, Београд, касарна ,,Бањица,, осим кандидата из РЦ МО Београд и 4 кандидата мушког пола из РЦ МО Ваљево, који се јављају на дан психолошког тестирања у 06,45 часова на пријавници Централног хола ВМА.

Кандидати који задовоље критеријуме психолошке процене на психолошком тестирању остају смештени у касарни ,, Бањица,, и наредног дана се упућују на медицинско-здравствену процену осим кандидата из РЦ МО Београд и 4 кандидата мушког пола из РЦ МО Ваљево, који на медицинско- здравствену процену долазе у наведеним терминима.

Приликом доласка на селекцију кандидат мора са собом обавезно да има:
  1. прибор за liчну хигијену и одећу за ноћење,
  2. документ за liчну идентификацију (liчна карта иli пасош),
  3. уверење иli потврду увида у здравствени картон изабраног лекара
Распоред група и термина за реализацију психолошке и медицинско-здравствене процене према Упутству за пријем кандидата из грађанства у војне школе.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ