25.09.2023
Избор и поновни избор у звање сарадника стављен на увид јавности 25.09.2023. године

 
Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за изbор два лица у звање асистента за ужу научну област трансфузиологија, расписаном у листу „Одбрана“, број 372, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор пријављених кандидата: пп др сц. мед. Миодрага Јоцића, вс др сц. мед. Драгане Гојков и пп др сц. мед. Немање Боровчанина.

Одлука 1/84 Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.
 
 
Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за изbор једног лица у звање асистента за ужу научну област анатомија, расписаном у листу „Одбрана“, број 373, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног пријављеног кандидата
 
Одлука 2/84  Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.
 
Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за изbор једног лица у звање асистента за ужу научну област психијатрија, расписаном у листу „Одбрана“, број 373, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног пријављеног кандидата пп др мед. Братислава Живића.

Одлука 3/84 Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.

Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за изbор једног лица у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија, расписаном у листу „Одбрана“, број 374, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног пријављеног кандидата пп др мед. Ивице Ђурића.

Одлука 4/84 Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.
 
Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за поновни изbор једног лица у звање асистента за ужу научну област хирургија подобласт грудна хирургија, расписаном у листу „Одбрана“, број 374, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног пријављеног кандидата пп асист. др сц. мед. Александра Ристановића.
 
Одлука 5/84  Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ