23.05.2023
Поновни избор у звање сарадника Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду стављен на увид јавности 23.05.2023. године

Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за поновни избор једног лица у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт реуматологија, расписаном у листу „Одбрана“, број 370 од 01. марта 2023. године, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата вс асист др мед. Ксеније Божић.

Одлука 1/82
  Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.
  
Поводом конкурса Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за поновни избор једног лица у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт хематологија, расписаном у листу „Одбрана“, број 370 од 01. марта 2023. године, а сагласно члану 8. став 1. Правилника о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени војни лист“, број 27/2012), ставља се на увид јавности Извештај комисије за једног пријављеног кандидата вс асист. др мед. Марије Елез.

Одлука 2/82
  Одбора за наставни кадар о усвајању извештаја и стављања истог на увид јавности.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ