17.05.2023
Увид јавности докторске дисертације – маг.фарм. Марка Антуновића

Ставља се на увид јавности докторска дисертација маг.фарм. Марка Антуновића из Центра за контролу тровања ВМА, под насловом:

„Претклинички и клинички аспекти токсичности прегабалина са аналитичком потврдом“.

 На основу члана 40. став 8. Закона о високом образовању, докторска дисертација са Извештајем Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације, доступна је јавности у електронском и штампаном облику, те може да се погледа на интернет страници и у библиотеци Медицинског факултета Војномедицинске академије у периоду од
17.05.2023. до 16.06.2023. године
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ