18.05.2015
Обавештење

Провера физичке способности за кандидате Медицинског факултета ВМА УО у Београду биће реализована на терену Војне академије у уторак 26.05.2015. г за 100 кандидата.

Кандидати ће се окупити у Центарлном холу Војномедицинске академије до 13,30 часова у ул. Црнотравска бр. 17. Провера физичке способности биће у времену од 15,00 часова до 19,00 часова.

Приликом доласка на селекцију кандидат мора са собом обавезно да има:
1. спортску опрему
2. документ за личну идентификацију (лична карта или пасош),
3. идентификациону картицу

Обавештавање кандидата о терминима провере физичке способности вршиће Регионални центри Министарства одбране. Уколико су кандидати спречени да дођу на проверу физичке способности у задатом термину 26.05.2015.г. дужни су да јаве Регионалном центру МО Републике Србије.

Кандидати који нису испунили услов за полагање провере физичке способности могу подићи свој примерак решења у просторијама Факултета.

Списак кандидата који су стекли услов за полагање провере фижичке способности
Списак кандидата који не испуњавају услове медицинско-здравствене процене ради оцене способности
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ