20.03.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ, САРАДНИКЕ, КАДЕТЕ И СТУДЕНТЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ, САРАДНИКЕ, КАДЕТЕ И СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
у вези измена у извођењу наставе на за време трајања ванредног стања на територији Р. Србије

У вези са спровођењем мера безбедности и заштите у условима проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије услед епидемије вирусом САРС-ЦоВ-2, засновано на Одлуци о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије (бр.2-1186/2020), Наређењу министра одбране бр 17-85 од 17.03.2020., Наређењу ректора УО бр. 7-53 од 18.03.2020., Одлуци Владе Републике Србије о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама (Сл. Гласник РС бр 30/2020), Медицински факултет Војномедицинске академије за време трајања ванредног стања спроводиће наставни процес учењем на даљину:
1. Теоретска настава ће бити одржана у складу са тематским плановима сваког предмета, активног у текућем семестру, појединачно.
2. Наставни материјал биће доступан кадетима и студентима путем Центра за симулације и учење на даљину Војне академије, са припадајућим индивидуалним лозинкама за приступ садржајима, о чему ће бити благовремено обавештени у наредним данима.
3. Консултације кадета/студената са руководиоцима предмета, у циљу успешног савладавања градива, биће омогућене путем маила и/или конференцијских позива, према утврђеном распореду.
4. Специфични облици практичне наставе (вежбе) биће надокнађени након престанка ванредног стања.
5. Провере знања, колоквијуми и испити на Факултету ће бити одложени за период после укидања ванредног стања. Изузетак ће представљати испити из здравствених специјализација или ужих здравствених специјализација, претходно одобрени и заказани пре наступања ванредног стања.
6. Кадети и студенти се обавезују да редовно проверавају своје контакт електронске адресе.

У вези започетких процедура избора у наставничка и сарадничка звања Медицински факултет Војномедицинске академије жели да обавести кандидате да за време трајања Одлуке о проглашењу ванредног стања не теку предвиђени рокови.
Седнице Одбора, Катедри и Наставно- научног већа Факултета, у случајевима изузетне и недоложне потребе, биће одржане електронским путем.
О свим даљим мерама и променама у раду Медицински факултет Војномедицинске академије ће редовно обавештавати јавност.

Д Е К А Н
пуковник
проф др сци мед Тихомир В. Илић
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ