30.11.2017
Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника

  
 ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника
Ванредни професор:

ВС проф. др Милица Чизмић


Доцент:


пк др сци. мед. Небојша ђенић
ВС доц. др Весна Беговић Купрешанин
ВС доц. др Гордана Шупић
ВС доц. др Владимир Банчевић


А
систент:

ВС 
др сци. мед. Бошко Милев
 
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ