13.09.2017
Извештај за избор у звање виши научни сарадник за др Весна Јаћевић

На 52. Редовној седници Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду одржаној 25.05.2017. године, покренут је поступак за избор др Весне Јаћевић из Института за токсикологију, фармакологију и клиничку фармакологију Центра за контролу тровања Војномедицинске академије у Београду за стицање звања виши научни сарадник (са прескакањем звања научни сарадник).
На основу приложене наућно-истраживачке документације, као и увида у целокупни рад кандидата, Наставно-научном већу поднет је следећи
извештај.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ