07.04.2017
Обавештење о терминима психолошке и медицинско-здравствене процене кандидата 2017

 
grb MO
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Grb VMA

07.04.2017.г.
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНИМА ПСИХОЛОШКЕ И МЕДИЦИНСКО-ЗДРАВСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ КАНДИДАТА ЗА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
 
Психолошка процена кандидата биће реализована на Војномедицинској академији а медицинско- здравствена процена кандидата у Војномедицинском центру ,,Карабурма,, ЦВМУ ,,Београд,, УВЗ у периоду од 10. априла до 28. априла 2017. г. по следећем распореду:
 
09.04.2017. г – долазак до 20,00 часова
РЦ МО Ваљево- (16 кандидаткиња и 4 кандидата)
Термини психолошке процене 10.04.2017.г
Термини медицинско-здравствене процене 11.04.2017.г
 
10.04.2017. г – долазак до 20,00 часова
РЦ МО Крагујевац- (20 кандидаткиња)
Термини психолошке процене 11.04.2017.г
Термини медицинско-здравствене процене 12.04.2017.г
 
11.04.2017. г – долазак до 20,00 часова
РЦ МО Нови Сад- (20 кандидаткиња)
Термини психолошке процене 12.04.2017.г
Термини медицинско-здравствене процене 13.04.2017.г
 
13.04.2017. г – долазак до 07,30 часова Централни хол Војномедицинске академије ул. Црнотравска 17
РЦ МО Београд- (20 кандидаткиња)
Термини психолошке процене 13.04.2017.г
Термини медицинско-здравствене процене 18.04.2017.г
Долазак до 07,15 у Војномедицински центар ,,Карабурма,, ЦВМУ ,,Београд,, УВЗ ул. Северни булевар бр. 1.
 
17.04.2017. г – долазак до 20,00 часова
РЦ МО Ниш- (20 кандидаткиња)
Термини психолошке процене 18.04.2017.г
Термини медицинско-здравствене процене 19.04.2017.г
 
18.04.2017. г – долазак до 20,00 часова
РЦ МО Ниш- (5 кандидата и 13 кандидаткиња)
Термини психолошке процене 19.04.2017.г
Термини медицинско-здравствене процене 20.04.2017.г
 
19.04.2017. г – долазак до 20,00 часова
РЦ МО Ваљево (1 кандидаткиња) и РЦ МО Нови Сад- (8 кандидата и 9 кандидаткиња)
Термини психолошке процене 20.04.2017.г
Термини медицинско-здравствене процене 21.04.2017.г
 
23.04.2017. г – долазак до 20,00 часова
РЦ МО Ваљево (5 кандидаткиња), РЦ МО Крагујевац (8 кандидата), РЦ МО Београд (1 кандидат) и РЦ МО Ниш (1 кандидат)
Термини психолошке процене 24.04.2017.г
Термини медицинско-здравствене процене 25.04.2017.г
 
Кандидати из РЦ МО Београд долазе на психолошко тестирање 13.04.2017.г у 07,15 часова у Централни хол Војномедицинске академије ул. Црнотравска 17, а на дан медицинско-здравствене процене 18.04.2017.г одлазе у Војномедицински центар ,,Карабурма,, ЦВМУ ,,Београд,, УВЗ у 07,15 часова у ул. Северни булевар бр. 1.
 
Кандидати свих Регионалних центара МО осим Београда (Ваљево, Нови Сад, Крагујевац и Ниш) , а који су одређени за селекције од 09.04. до 25.04.2017.г.  јављају се  предходног дана до 20,00 часова у ул. Рашка бр. 2, Београд, касарна ,,Бањица,,. Кандидати који задовоље критеријуме психолошке процене на психолошком тестирању остају смештени у касарни ,, Бањица,, и наредног дана се упућују на медицинско-здравствену процену.
 
Приликом доласка на селекцију кандидат мора са собом обавезно да има:
         1.         прибор за личну хигијену и одећу за ноћење,
         2.         документ за личну идентификацију (лична карта или пасош),
         3.         уверење или потврду увида у здравствени картон изабраног лекара
 

Списак кандидата за психолошко тестирање и медицинско-здравствену процену 2017

 
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Начелник класе
Студентска служба
Кадетски парламент
ИНФОРМАТОР О РАДУ