Неуронауке

Студент треба да овлада методологијом планирања и извођења истраживања у неуронаукама, да се оспособи за самостално извођење фундаменталних огледа односно клиничких истраживања. Студент треба да буде оспособљен да самостално планира, организује, спроводи истраживање (прикупљање података и њихова статистичка обрада), да у светлу постављених циљева истраживања и савремених сазнања из неурологије и неуробиологије процени значај и место добијених резултата. Студент треба да резултате из области докторске дисертације представи научној јавности учешћем на конгресима и публикацијом истих у најмање три рада у целости у међународним часописима (један са SCI листе).
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Начелник класе
Студентска служба
Кадетски парламент
ИНФОРМАТОР О РАДУ