Архива наставника и сарадника

  • Извештај за избор у звање редовног професора
Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија - вс проф. др Анђелка Ристић
Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област неурологија - вс проф. др Драгана Обрадовић
Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом - вс проф. др Ружица Козомара
Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област епидемиологија - вс проф. др Весна Шуљагић
Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија - пк проф. др Радомир Матуновић
Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област орална медицина - пк проф. др Зоран Лазић
Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област фармакологија и токсикологија - вс проф. др Јасмина Јовић Стошић
Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област хигијена са медицинском екологијом - вс проф. др Соња Радаковић
Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област психијатрија - ВС проф. др Жељко Шпирић

Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област инфективне и тропске болести - пк проф. др Драган Микић
Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област хирургија подобласт урологија - пк проф. др Новак Миловић
Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област фармакологија и токсикологија - ВС проф. др Славица Вучинић
Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област имунологија - ВС проф. др Данило Војводић
Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област имунологија - ВС проф. др Драгана Вучевић
Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област нуклеарна медицина - ВС проф. др Борис Ајдиновић
Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област анестезиологија и интензивно лечење - ВС проф. др Зоран Славковић
Извештај за избор у звање редовног професора за ужу научну област фармакологија и токсикологија - ВС проф. др Викторија Драгојевић-Симић
  • Извештај за избор у звање ванредног професора
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област хирургија подобласт васкуларна и ендоваскуларна хирургија - пк доц. др Урош Зорановић
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област хирургија подобласт урологију - вс доц. др Предраг Алексић
Извештај за реизбор у звање ванредног професора за ужу научну област психијатрија - вс проф. др Гордана Мандић Гајић
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област неурологија - вс доц. др Весна Мартић
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област нуклеарна медицина - вс доц. др Зоран Јанковић
Извештај за реизбор у звање ванредног професора за ужу научну област интерна медицина подобласт ендокринологија - пк проф. др Зоран Хајдуковић
Извештај за реизбор у звање ванредног професора за ужу научну област епидемиологија - ВС проф. др Весна Шуљагић
Извештај за реизбор у звање ванредног професора за ужу научну област патологија - ВС проф. др Снежана Церовић
Извештај за реизбор у звање ванредног професора за ужу научну област физикална медицина и рехабилитација - пк проф. др Славиша Ђурђевић
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област радиологија - ВС доц. др Лепосава Секуловић
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област биологија са хуманом генетиком - ВС доц. др Саша Василијић
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом - пп доц. др Ненад Балетић
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област орална медицина - пк доц. др Милош Дука

Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област ваздухопловна медицина - пк доц. др Мирослав Павловић

Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област хирургија - пп доц. др Бобан Ђорђевић и пк прим. др сци. мед. Миле Игњатовић
Извештај за реизбор у звање ванредног професора за ужу научну област орална медицина - ВС проф. др Злата Бркић
Извештај за реизбор у звање ванредног професора за ужу научну област фармацеутска медицина - ВС проф. др Мирјана Антуновић
Извештај за реизбор у звање ванредног професора за ужу научну област дерматовенерологија - пк проф. др Радош Зечевић
Извештај за реизбор у звање ванредног професора за ужу научну област физикална медицина и рехабилитација - пк проф. др Александар Ђуровић
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу научну област интерна медицина - ВС доц. др Милица Чизмић
Извештај за реизбор у звање ванредног професора за ужу научну област интерна медицина - пк проф. др Бранко Глигић

  • Извештај за избор у звање доцента
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област гинекологија и акушерство - пк асист. др сци. мед. Дане Ненадић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија - пк др сци. мед. Ненад Ратковић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област хирургија подобласт васкуларна и ендоваскуларна хирургија - пп асист. др сци. мед. Иван Марјановић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област неурологија - пк др сци. мед. Топлица Лепић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област хирургија подобласт кардиохирургија - пп асист. др сци. мед. Зоран Трифуновић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област хирургија подобласт општа хирургија - пп асист. др сци. мед. Зоран Костић
Извештај за реизбор у звање доцента за ужу научну област орална медицина - вс доц. др Драган Газивода
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област интерна медицина подобласт гастроентерологија - вс асист. др сци. мед. Небојша Манојловић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија - вс асист. др сци. мед. Александра Грдинић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област фармакологија и токсикологија - вс асист. др сци. мед. Анета Перић
Извештај за реизбор у звање доцента за ужу научну област нуклеарна медицина - ВС доц. др Љиљана Јауковић
Извештај за реизбор у звање доцента за ужу научну област хирургија подобласт општа хирургија - ВС доц. др Братислав Трифуновић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област анестезиологија и интензивно лечење - ВС др сци. мед. Војислава Нешковић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област анестезиологија и интензивно лечење - ВС др сци. мед. Душица Стаменковић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област интерна медицина подобласт нефрологија - ВС асист. др сци. мед. Виолета Рабреновић
Извештај за избор у звање два доцента за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област интерна медицина подобласт хематологија - ВС асист. др сци. мед. Оливера Тарабар
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област физикална медицина и рехабилитација - ВС асист. др сци. мед. Зорица Брдарески
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област орална медицина - ВС асист. др сци. мед. Татјана Чутовић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област оториноларингологија за максилофацијалном хирургијом - пп асист. др сци. мед. Александар Перић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област офталмологија - пп асист. др сци. мед. Мирко Ресан
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област хирургија подобласт неурохирургија - ВС др сци. мед. Предраг Перић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област хирургија подобласт грудна хирургија - пк др сци. мед. Владо Цвијановић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област физиологија - ВС асист. др сци. мед. Биљана Драшковић-Павловић

Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област анестезиологија и интензивно лечење - пк асист. др сци. мед. Милић Вељовић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област биологија са хуманом генетиком - асист. др Гордана Шупић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област инфективне и тропске болести - ВС др сци. мед Весна Беговић Купрешанин
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област патологија - пп др сци. мед. Милош Костов
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област хирургија - ВС др сци. мед Владимир Банчевић
Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област хирургија - пп др сци. мед. Горан Павлићевић
Извештај за реизбор у звање доцента за ужу научну област епидемиологија - пк доц. др Срђан Лазић
Извештај за реизбор у звање доцента за ужу научну област хирургија - пп доц. др Бобан Ђорђевић
  • Извештај за избор у звање асистента
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област имунологија - мј мр Иван Станојевић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област инфективне и тропске болести - мј др мед. Мирослав Којић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом - вс др мед. Јелена Сотировић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област гастроентерологија Бранка Рогановић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт нефрологија - вс асист. др мед. Маријана Петровић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт нефрологија - вс асист. др сци. мед. Мирјана Мијушковић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област фармакологија и токсикологија - вс дипл. фарм. Александра Ковачевић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област неурологија - вс др мед. Смиљана Костић

Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област хистологија и ембриологија - вс асист. др сц. мед. Бисерка Вукомановић Ђурђевић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област хирургија, подобласт пластична хирургија и опекотине - пп асист. мр сц. мед. Саша Милићевић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област трансфузиологија - вс асист. мр сц. мед. Марика Љубенов
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област хирургија подобласт грудна хирургија - пп др мед. Небојша Марић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област хирургија подобласт општа хирургија - вс др мед. Бошко Милев
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област хирургија подобласт општа хирургија - мј др мед. Милан Јовановић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт хематологија - вс др мед. Марија Елез

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област анестезиологија и интензивно лечење - пп др мед. Иво Удовичић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт ендокринологија - пп др мед. Петар Ристић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област офталмологија - ВС др мед. Марко Контић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област хирургија подобласт ортопедска хирургија и трауматологија - мј др мед. Драган Радоичић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област хирургија подобласт ортопедска хирургија и трауматологија - ппук. мр Срђан Старчевић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт пулмологија - ВС мр Гордана Цветковић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт пулмологија - мј др мед. Раде Милић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом - пп др сци. мед. Миланко Милојевић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област психијатрија - ВС др мед. Звездана Стојановић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област фармакологија и токсикологија - ВС др мед. Наташа Перковић Вукчевић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија - пп асист. мр Предраг Ђурић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област физикална медицина и рехабилитација - ВС асист. др сци. мед. Александра Вукомановић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област патологија - ВС асист. мр Лидија Золотаревски
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област медицинска микробиологија - ВС асист. мр Дејана Савић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област гинекологија и акушерство - пп асист. мр Дане Ненадић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област радиологија - пп др мед. Дејан Костић и мј др мед. Милан Шћепановић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област гинекологија и акушерство - ВС прим. др сци. мед. Небојша Јовановић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област патологија - ВС др мед. Весна Шкулетић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област хистологија и ембриологија - ВС др мед. Ивана Туфегџић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина - ВС асист. др сци. мед. Биљана Прцовић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина - ВС асист. др сци. мед. Зорица Младеновић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област медицинска хемија - ВС асист. мр Милица Златковић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област орална медицина - ВС асист. др сци. мед. Зденка Стојановић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област орална медицина - ВС асист. др сци. мед. Марија Ристић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област орална медицина - ВС асист. др сци. мед. Татјана Чутовић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина - ВС асист. др мед. Светлана Међедовић
Извештај за реизбор у звање асистента за ужу научну област нуклеарна медицина - ВС асист. др мед. Сања Дугоњић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област хирургија - пк мр сци. мед. Владо Цвијановић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина - мајор др мед. Зоран Јовић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина - ВС др мед. Зоран Стајић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина - мајор др сци. мед. Небојша Манојловић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област интерна медицина - ВС др мед. Сања Шарац
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом - мајор др мед. Александар Перић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област анестезиологија и интензивно лечење - пп др мед. Драган Ђорђевић
Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област епидемиологија - ВС мр сци. мед. Милена Крстић
Извештај за избор у звање асистената дипл. фарм. спец. Александра Ковачевић
Извештај за избор у звање асистената др сци. биол. Биљана Тодоровић Живановић
Извештај за избор у звање асистената прим. др Виолета Рабреновић
Извештај за избор у звање асистената др мед. Дејан Пилчевић
Извештај за избор у звање асистената др сци. мед. Зоран Мијушковић
Извештај за избор у звање асистената пп др сци. мед. Иван Марјановић
Извештај за избор у звање асистената др мед. Маријана Петровић
Извештај за избор у звање асистената др мед. Мирјана Мијушковић
Извештај за избор у звање асистената мр сци. мед. Сњежана Зеба
Извештај за избор у звање асистената мр сци. мед. Татјана Мраовић
Извештај за избор у звање асистената др сци. мед. Бранка Рогановић
  • Извештај за избор у звање сарадника у настави
Извештај за избор у звање сарадника у настави за ужу научну област медицинска хемија - вс мр фарм. Марко Антуновић
Извештај за избор у звање сарадника у настави за ужу научну област психијатрија - кп др мед. Милан Ђокић и пр др мед. Маринела Кнежевић

Извештај за избор у звање сарадника у настави за ужу научну област инфективне и тропске болести - ВС др мед. Светлана Поповић

Извештај за избор у звање сарадника у настави за ужу научну област инфективне и тропске болести - мј др мед. Дејан Христовић
Извештај за избор у звање сарадника у настави за ужу научну област офталмологија - ВС др мед. Драгана Ристић
Извештај за избор у звање сарадника у настави за ужу научну област дерматовенерологија - мј др мед. Душан Шофранац

Извештај за избор у звање сарадник у настави за ужу научну област медицина рада - пк мр Драган Алексић
Извештај за избор у звање сарадник у настави за ужу научну област офталмологија - ВС др мед. Марко Контић и ВС др мед. Драгана Ристић
Извештај за избор у звање сарадник у настави за ужу научну област фармакологија и токсикологија - ВС др мед. Гордана Вуковић-Ерцеговић
Извештај за избор у звање сарадник у настави за ужу научну област интерна медицина - мајор др мед. Раде Милић
Извештај за избор у звање сарадник у настави за ужу научну област фармакологија и токсикологија - ВС др мед. Наташа Перковић Вукчевић
 

Извештаји о избору у наставна, научна и сарадничка звања (по конкурсу од 01.03.2012. године)

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ