Продекани Медицинског факултета ВМА

Продекани Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду помажу декану у обављању послова из његове надлежности. Факултет има три продекана.
Продекане именује министар одбране, на предлог декана из реда наставника Факултета. За свој рад одговарају декану и Савету. Продекани организују и воде послове у одређеним областима из делатности Факултета за које их овласти декан, у складу са општим актима Универзитета и Факултета.

1. Продекан за интегрисане академске студије медицине Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду је
ВС проф. др Милица Нинковић.
2. Продекан за академске специјалистичке и докторске студије медицине Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду је
ВС проф. др Силва Добрић.

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ